Instructor
Prof. Dr. Ali HALICI

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ali HALICI

Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964

Unvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Ön lisans

Turizm

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Meslek Yüksekokulu

1983

Lisans

İşletme

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1988

Y. Lisans

İşletme

(Turizm İşletmeciliği)

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

Doktora

Yönetim ve Organizasyon

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2000

Doçent

Yönetim ve Organizasyon

YÖK-Üniversitelerarası Kurul

Doçentlik Sınavı

2003

Profesör

Yönetim ve Organizasyon

Başkent Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

2008

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Konaklama İşletmelerinin İmaj Reklâmlarının İşletme İçi Tutundurmaya Entegrasyonu.

Danışman: Prof.Dr. Doğan TUNCER

 

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

İşletme İşlevleri Açısından İş Etiği ve İMKB’nda İşlem Gören İşletmelere Yönelik Bir Uygulama.

Danışman: Doç.Dr. Huriye ÇATALCA

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

1992-1996

Öğr.Gör.

Başkent Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

1996-2000

Öğr.Gör.Dr.

Başkent Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2000-2001

Yrd.Doç.Dr.

Başkent Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2001-2003

Doç.Dr.

Başkent Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2003-2005

Doç.Dr.

Başkent Üniversitesi

Ticari Bilimler Fakültesi

2005-2008

Prof.Dr.

Başkent Üniversitesi

Ticari Bilimler Fakültesi

2008-devam

 

 Projelerde Yaptığı Görevler:

1.      Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi Projesi, 1 Mart – 31 Mart 2010, Mülakat Raporları, Ankara; TEVEM Ortak Akıl Toplantısı, Enerji Kullanımında Sorunlar ve Çözümler, Akademik Danışman, Kartaltepe.

2.      Tepe Güvenlik ve Savunma Sistemleri A.Ş., Açık Kapı Toplantıları Projesi, Eğitim Faaliyetleri Geri Dönüş Raporu, Nisan 2010.

3.      Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İllere Yönelik GZTF Analizleri, Akademik Danışman, Mayıs 2010.

4.      Tepe Güvenlik ve Savunma Sistemleri A.Ş., İnovatif Atılım Projesi, Eylül 2010. İnovatif Atılım Çalıştayları, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ağustos 2011.

5.      ORSİAD-OSTİM Org. San. Bölgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı destekli “Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi”, Proje Yürütücüsü, Nisan 2011.

6.      Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Dış Ticaret Müşteşarlığı destekli, “Elazığ İşletmeleri Kümelenme Odaklı Büyüyor” Projesi, Gıda-Makine-PVC-Mobilya sektörleri “Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi”, Proje Yürütücüsü, Mart, Nisan, Mayıs 2011.

7.      Samsun Ticaret ve Sanaji Odası, KOSGEB destekli, “Samsun Üretiyor, Dünya Tüketiyor” İhracatı Geliştirme Projesi, Stratejik Yönetim Danışmanlığı, Temmuz-Eylül 2011.

8.      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı, Akademik Danışman, Kasım-Aralık 2011

9.      MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Küresel Rekabet İçin AR-GE ve İnovasyon Projesi, Araştırma ve Raporlama Ekibi, 2012

10.  TOBB Mardin Kızıltepe Borsası, 2013-2016 Stratejik Planı, Akademik Danışman, Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2012,

11.   TOBB Mardin Kızıltepe Sanayi ve Ticaret Odası, 2013-2016 Stratejik Planı, Akademik Danışman, Mayıs-Haziran-Temmuz 2012,

12.  MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Rekabet Gücünün Gelişimi İçin Yeni İşbirlikleri: KOSGEB ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İlişkileri Projesi, Araştırma ve Raporlama Ekibi, 2012

13.  Türkiye İstatistik Kurumu, İnsan Kaynakları Strateji Dokümanı, Akademik Danışman, Eylül-Aralık 2012,

14.  İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’de Sivil Yerli Uçak Üretiminin Stratejik Analizi, Akademik Danışman ve Rapor Hazırlama, Şubat-Mart 2013

15.  İstanbul İl Özel İdaresi, İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi Projesi, Ekip Üyesi, 2012

16.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, KOBİ’lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi, Akademik Danışman ve Koordinatör, Haziran 2015 – Ekim 2016

17.  T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki İçin Teknik Destek AB Projesi, Danışman, 11-18-25 Temmuz 2017

 

İdari Görevler:

 

1.   Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1994–1996

2.   Program Başkan Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programı, 1998

3.   Program Başkanı, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Programı, 1999–2000

4.   Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2001–2005

5.   Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2005-devam ediyor

6.   Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2001-2012

7.   Bölüm Başkanı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2004–2005

8.   Bölüm Başkanı, Ticari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2005-devam ediyor

9.   Müdür Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-2010

10.             Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-2010

11.             Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu, 2008-2017

12.             Dekan Yardımcılığı, Ticari Bilimler Fakültesi, 2009-devam ediyor

13.             Çalışma Grubu Başkanı, Üniversite Bölüm ve Program Kontenjanları ve Tanıtım Faaliyetleri, 2012-2014

14.             Üye, Akademik Personel Stratejik Planlama ve Değerlendirme Komisyonu, 2012-devam ediyor

15.             Enstitü Kurulu Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-devam ediyor

16.             Müdür, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, 2013-devam ediyor

17.             Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013-devam ediyor

 

Kitap

F1. Kitap, Gap Radyo-Televizyon yayınlarına yönelik bir araştırmayı içermektedir. Araştırma, örneklem seçimi, soru formunun hazırlanması, saha uygulaması ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler kitabın ağırlığını oluşturan değerlendirme bölümünde görev almışlardır.

Erdem, İ., Ö. Gücelioğlu, G. Konuk, A. Halıcı, M.A. Temel, M. Baş, E. Güneren, Y. Ressamoğlu, Y. Delil, Y.E. Ataman, TRT-GAP Radyo-Televizyon Yayınları İzlenme ve Eğilim Belirleme Kamuoyu Araştırması. Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, ISBN: 975-7655-29-5, 2000, Ankara

F2. Kitap bölümü, “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar” (Editör: Doç.Dr. Hakkı Eraslan), “Türkiye Enerji Sektörünün Stratejik Durumu ve Yönetimi” Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, sy. 955-982, ISBN:978-975-92215-1-5, 2010, İstanbul

F3. Kitap bölümü, “Lider Öyle Olmaz Böyle Olur” (Editör: Sevinç Engin), “Tarihsel Gelişim İçinde Liderlik Teorileri”, Doğan Kitap, sy.113-116, ISBN:978-605-09-0341-6, 2011, Ankara

F4. Kitap bölümü, “İnsan Kaynakları Yönetimi” (Editör: Prof.Dr. Dursun Bingöl), “Kültürlerarası Yönetim”, Atatürk Üniversitesi AÖF, 2012, Erzurum

F5. Kitap bölümü, “Turizm İşletmelerinde İnsan kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları” (Editörler: Doç.Dr. Nilüfer Şahin, Doç.Dr. Berrin Güzel, Doç.Dr. Şule Aydın Tükeltürk),

 

“İşgücü Çeşitliliği” Beta yayınevi 2016, Ankara

Verdiği Eğitimler

(55 Yorum)

KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

  • 120 Saat
  • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Bu eğitim ile; KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandıracaktır.

(43 Yorum)

Yönetsel Koçluk Eğitimi

  • 0 Saat

İstanbul Topkapı Üniversitesi Onaylı Sertifikalar

(61 Yorum)

İnsan Kaynakları Eğitimi

  • 96 Saat
  • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

İnsan kaynakları sertifika eğitimi ile temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgiler kazandırarak nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

(12 Yorum)

EĞİTİM UZMANI EĞİTİMİ

  • 96 Saat
  • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğitim uzmanı ve iş sağlığı güvenliği konularında, eğitim planlama, öğrenme tarzları, yetişkin eğitimi, acil durum planları, risk analizi, mobbing.

(5 Yorum)

İnsan Kaynakları Yöneticiliği

  • 100 Saat

İnsan kaynakları yönetimi, tedarik ve seçimi, personel işleri, performans değerlendirme, motivasyon yöntemleri, kariyer yönetimi, bordrolama, iş analizi, iş sağlığı ve güvenliği.

Öğrenmeye Hazır Mısın?

Güçlü kadromuz, bilgi ve deneyimlerimiz ile hazırlanan sertifika programlarıyla iş dünyasında hep bir adım önde ol!Formu Doldurun, Sizi Arayalım