Pedagoji Eğitimleri

🎉
7 Eğitim

Çocuk Gelişiminde Oyun Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Oyun oynamanın üç işlevi bulunmaktadır; çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek, motor kabiliyetlerini geliştirmek ve duygusal dışavurumu sağlamak.

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Çocukların çizmiş oldukları resimleri birçok resim özelliklerine göre analiz ederek resimler aracılıyla çocuğu anlamak, tanımak ve uygun desteği sağlamak açısından bilgi ve beceriye sahip profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Montessori Eğitimi

 • 130 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Montessori Yöntemi’ni geleneksel eğitim yöntemlerinden ayıran en önemli farklılık çocuğa saygı duymak ve özgüvenli çocuk yetiştirmektir.

Yaratıcı Drama ve Oyun Etkinlikleri Eğitmenliği Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir.

Profesyonel Masal Anlatıcılığı Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Hikâye ve masallar yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanmış ve geleceği inşa etmelerinde onlara bu yolla malzemeler sunulmuştur. Bu eğitim ile çocukların yarattığı evrene misafir olurken, yaşadıkları zorlukları masal ile aşmasına yardımcı olacaksınız.

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Öncelikle Çocuklar İçin Felsefe yönteminin temelini oluşturan ve temel amaçlarından biri olan felsefi düşünme nedir?

Dikkat Odaklanma ve Senkronizasyon Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Belirtileri, nedenleri, tanılama süreçleri, tedavi, eşlik eden bozukluklar, yanlış inanışlar, yaşam boyu etkiler, ebeveyn ve öğretmen önerileri.
Formu Doldurun, Sizi Arayalım