1962 yılında Tokat’ta doğdu. 1985’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1986’dan itibaren A.Ü. DTCF’de görev yaptı. 1990 yılında yüksek lisansını; 1994 yılında doktorasını tamamladı.1998 yılında Gazi Üniversitesinde “Yard. Doç.Dr.” kadrosuna atandı. 2006 yılında “Doç.Dr.”; 2011 yılında profesör oldu. 

Özbekistan’da 1994 yılında Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Dil Ödülü’ne lâyık görüldü. 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında T.C. Başbakanlık TİKA adına Bosna-Hersek’te Sarayova Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri de verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türk Dil Kurumu’nun işbirliğiyle yazılan ve Türk dünyasının bütün liselerinde okutulması düşünülen “Türk Dünyası Edebiyatı” adlı kitapların yazılmasında da görev aldı. Yine, Kültür Bakanlığı’nca yayımlanmakta olan “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi” adlı çalışmanın Özbek Türkçesiyle ilgili ciltlerine katkıda bulundu. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’nce yürütülmekte olan Türk dünyasıyla ilgili projelerde aktif olarak görev yapmıştır. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu’nca yürütülen “Türk Dünyası Gramer ve Sözlük Projesi”nde de çalıştı. 

Ertuğrul YAMAN'ın 56 kitabı; 200’ün üzerinde yazısı yayımlandı.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, TOBB Üni., TAEK, TPE, SAYIŞTAY, TODAİE, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kamu kurum ve kuruluşlarında “Etkili İletişim”, “Etkili Konuşma ve Diksiyon”, “Beden Dili”, “Takım Çalışması”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Değerler Eğitimi” vb. kurs, seminer ve konferanslar verdi. 

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Öğrenmeye Hazır Mısın?

Güçlü kadromuz, bilgi ve deneyimlerimiz ile hazırlanan sertifika programlarıyla iş dünyasında hep bir adım önde ol!Formu Doldurun, Sizi Arayalım